Kvalitāte

6

6

KVALITĀTES PĀRSKATS

Kontrole

Ražošanas procesus kontrolē ar inspekcijas norādījumiem, ko atbalsta visa atbilstošā mērierīces un testa aprīkojuma pieejamība, sākot no procesa un pēdējās verifikācijas.

KPI

Kvalitātes galvenie darbības rādītāji (KPI) tiek uzraudzīti un regulāri pārskatīti, lai noteiktu iespējamos uzlabojumus.

Komanda

Nepārtrauktu uzlabojumu visos veiktspējas aspektos nosaka darbības pārskatīšana; to panāk, apvienojot mazas daudznozaru grupas, lai veicinātu komunikāciju un komandas darbu.

Vide

JJD infrastruktūra nodrošina vidi, kurā kvalitātes kontrole tiek iegūta no darbinieku apmācības līdz motivācijai ar atbilstības pārbaudēm.

Ražošana

Lai piedāvātu elastīgu un sadarbīgu pieeju klientu prasībām, visa ražošana tiek plānota ar sistēmu, kas ļauj diskutēt nepabeigtā darba laikā. Produkts tiek identificēts ar elektronisku ievadi katrā procesa posmā, pēc tam sistēma pabeidz maršruta karti, nodrošinot visu procesa trasi.

SERTIFIKĀTI